Gốm sứ Phúc Thành

Gốm Bát Tràng

Hỗ trợ 24/7

 0963.998.598

Phin cafe sứ Bát Tràng men Rạn

Phin pha cafe bằng gốm sứ Bát Tràng men rạn vẽ Chuồn Khoai
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Phin cafe kèm ly sứ men rạn Bát Tràng vẽ Sen dây Gốm Phúc Thành
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Phin cafe kèm ly sứ men rạn cổ vẽ Rong Chuồn
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Phin cafe sứ Bát Tràng men rạn Tam Thái vẽ Cúc Đỏ
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Phin pha cafe và Cốc sứ Bát Tràng men rạn vẽ Cúc Dây
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Phin cafe gốm sứ Bát Tràng men rạn Tam Thái vẽ Sen đỏ
Giá: 120,000 120,000 VNĐ
Phin pha cafe và ly sứ Bát Tràng men rạn Tam Thái vẽ Cúc dây
Giá: 115,000 115,000 VNĐ
Phin cafe bằng gốm sứ Bát Tràng vẽ Tam Thái Rong Chuồn
Giá: 120,000 120,000 VNĐ