Gốm sứ Phúc Thành

Gốm Bát Tràng

Hỗ trợ 24/7

 0963.998.598

Ly sứ uống cafe Cappuccino

Ly tách cafe Cappuccino kèm thìa sứ men gốm Bát Tràng
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly cafe sứ uống Cappuccino Bát Tràng màu Hồng lòng gốm
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Tách cafe Cappuccino gốm Bát Tràng màu Cam lòng Gốm
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Ly sứ uống cafe Cappuccino Bát Tràng màu Bộ Đội lòng gốm
Giá: 95,000 95,000 VNĐ