Gốm sứ Phúc Thành

Gốm Bát Tràng

Hỗ trợ 24/7

 0963.998.598

Ly cốc sứ uống trà có nắp

-13% Cốc sứ uống trà có nắp men rạn Bát Tràng vẽ Sen đen
Giá: 115,000 100,000 VNĐ
Ly sứ uống trà có nắp vẽ Hoa Chanh gốm Phúc Thành
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly sứ uống trà có nắp đậy Bát Tràng vẽ Bông Cải đỏ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Bát sứ uống trà sâm men gốm Bát Tràng khắc tre
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Cốc sứ uống trà có nắp đậy Gốm Bát Tràng vẽ Đuôi Công
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
-13% Ly sứ uống trà có nắp men rạn Bát Tràng vẽ Chuồn Khoai
Giá: 115,000 100,000 VNĐ
Ly sứ uống trà có nắp gốm Bát Tràng vẽ Chuồn Kim
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Ly cốc sứ pha trà có nắp vẽ Sen Dây gốm Bát Tràng
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc sứ pha trà có nắp men gốm Bát Tràng lòng Xanh
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Ly sứ pha trà có nắp đậy men gốm Bát Tràng lòng đỏ
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Ly cốc sứ uống trà có nắp men rạn cổ Bát Tràng vẽ Cúc dây
Giá: 100,000 100,000 VNĐ
Ly sứ uống trà có nắp men gốm Bát Tràng lòng xanh Dương
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Ly sứ pha trà có nắp men gốm Bát Tràng lòng màu Cam
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Cốc uống trà có nắp mỹ nghệ Bát Tràng vẽ Bông Cải
Giá: 150,000 150,000 VNĐ
Cốc sứ pha trà có nắp đậy Bát Tràng vẽ Bông Cỏ
Giá: 150,000 150,000 VNĐ