Gốm sứ Phúc Thành

Gốm Bát Tràng

Hỗ trợ 24/7

 0963.998.598

Ly cốc sứ trắng Bát Tràng

Cốc sứ trắng Bát Tràng dáng Quai Vuông
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Ly cốc sứ trắng Bát Tràng dáng Trụ quai Tim
Giá: 45,000 45,000 VNĐ
Cốc sứ trắng Bát Tràng dáng Trụ Cao quai C
Giá: 55,000 55,000 VNĐ
Cốc sứ trắng Bát Tràng dáng Trụ Cao quai C cách điệu
Giá: 55,000 55,000 VNĐ
Cốc sứ trắng Bát Tràng dáng Quai C
Giá: 40,000 40,000 VNĐ