Gốm sứ Phúc Thành

Gốm Bát Tràng

Hỗ trợ 24/7

 0963.998.598

Ly cốc sứ đẹp

Ly cốc sứ có nắp dáng Eo men gốm Bát Tràng
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Cốc uống trà có nắp mỹ nghệ Bát Tràng vẽ Bông Cải
Giá: 150,000 150,000 VNĐ