Gốm sứ Phúc Thành

Gốm Bát Tràng

Hỗ trợ 24/7

 0963.998.598

Ly cốc sứ cafe Bát Tràng

Ly cafe kèm thìa sứ Bát Tràng quai số 7 men gốm lòng cafe
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly cafe kèm thìa sứ Bát Tràng quai số 7 men gốm lòng xanh
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Tách cafe kèm thìa sứ quai 7 men gốm lòng đỏ Bát Tràng
Giá: 65,000 65,000 VNĐ
Ly tách cafe Cappuccino kèm thìa sứ men gốm Bát Tràng
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly cafe sứ uống Cappuccino Bát Tràng màu Hồng lòng gốm
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Tách cafe Cappuccino gốm Bát Tràng màu Cam lòng Gốm
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Ly sứ uống cafe Cappuccino Bát Tràng màu Bộ Đội lòng gốm
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Ly sứ kèm bát ngâm ủ ấm cafe men gốm màu cà phê Bát Tràng
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly cafe kèm thìa sứ Bát Tràng men gốm khắc Sen Chuồn
Giá: 85,000 85,000 VNĐ
Ly cafe dáng Trụ kèm thìa sứ men gốm Bát Tràng
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Bộ 6 ly sứ uống trà cafe gốm Bát Tràng lòng vàng
Giá: 175,000 175,000 VNĐ
-6% Bộ 6 ly cốc sứ uống trà cafe gốm Bát Tràng màu cà phê
Giá: 175,000 165,000 VNĐ
Bộ 6 ly sứ uống trà cafe gốm Bát Tràng men gốm lòng đỏ
Giá: 175,000 175,000 VNĐ
Ly cốc sứ có nắp dáng Eo men gốm Bát Tràng
Giá: 75,000 75,000 VNĐ