Gốm sứ Phúc Thành

Gốm Bát Tràng

Hỗ trợ 24/7

 0963.998.598

LY CAFE SỨ PHA MÁY

Ly tách cafe Cappuccino kèm thìa sứ men gốm Bát Tràng
Giá: 75,000 75,000 VNĐ
Ly cafe sứ uống Cappuccino Bát Tràng màu Hồng lòng gốm
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Tách cafe Cappuccino gốm Bát Tràng màu Cam lòng Gốm
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Ly sứ uống cafe Cappuccino Bát Tràng màu Bộ Đội lòng gốm
Giá: 95,000 95,000 VNĐ
Bộ ly tách cafe Espresso 70ml màu đỏ Gốm Bát Tràng
Giá: 55,000 55,000 VNĐ
Ly tách cafe Espresso Gốm Bát Tràng 70ml màu xanh cốm
Giá: 55,000 55,000 VNĐ
Ly cafe sứ Espresso Bát Tràng 70ml màu Cam
Giá: 55,000 55,000 VNĐ
Ly tách sứ uống Cafe Espresso 70ml Gốm Bát Tràng màu Vàng
Giá: 55,000 55,000 VNĐ
-18% Ly tách cafe Espresso men trắng sứ thấu quang Bát Tràng
Giá: 55,000 45,000 VNĐ